PODCAST

De LFK-podcast vindt haar oorsprong in de mooie gesprekken die regelmatig binnen onze redactie ontstaan. Omdat deze gesprekken voor ons zo waardevol zijn, delen we ze graag ook met jou.

In onze podcast praten we door over het thema van de laatstverschenen editie. Wat betekent het voor ons persoonlijk, in ons leven en in ons werk? Ook lezen we soms een fragment uit een verhaal – of een artikel in zijn geheel – voor.

Via onze podcast willen we jou op een andere manier laten kennismaken met ons magazine.

Volg ons ook via Spotify


#11 Hoor je wat er zingen wil

In deze aflevering kun je luisteren naar het artikel ‘Hoor je wat er zingen wil’, geschreven door Merlijn Twaalfhoven voor onze 14e editie en voorgelezen door onze editorial director Helma de Hollander.

Merlijn Twaalfhoven is componist, spreker en schrijver. Elke dag denkt hij na over manieren om de rol van kunstenaars in de samenleving te vergroten. In ‘Hoor je wat er zingen wil’ nodigt hij ons uit om met verbeeldingskracht, schoonheid en creativiteit een bijdrage te leveren in het te lijf gaan van wereldproblemen.


#10 In gesprek met Joline Jolink

Voor het modeartikel in onze 14e editie gingen we in gesprek met modeontwerper Joline Jolink. Joline maakt kleding waar je als drager over vijf jaar nog van houdt. Haar hele bedrijfsvoering is gericht op duurzaamheid.

Creëren staat zowel in het werk van Joline als in dat van onze creative director Yfke Metz centraal. Daarom besloten zij om samen een podcast op te nemen.

In deze aflevering praten ze door over hun specifieke voorwaarden om te kunnen creëren. Hoe ze beiden als ondernemer bezig zijn met de toekomst van de mens en de aarde. Op wat voor manier de natuur een rol speelt in hun werk. En hoe ze zorgen voor een goede balans tussen actief zijn en rust nemen.


#9 Creëren

Onze 14e editie staat volledig in het teken van creëren. Een thema dat voor ons als magazinemakers elke dag actueel is.

In deze aflevering gaat editiorial director Helma de Hollander in gesprek met Yfke Metz, oprichter en creative director van LFK magazine. Wat betekent creëren voor haar en hoe kwam zij op het idee om een magazine te gaan maken?


#8 Huidhonger

In deze aflevering over onze 13e editie, met als thema verbinden, kun je luisteren naar een artikel, voorgelezen door onze editorial director Helma de Hollander. Het is het gesprek dat Nadia Mennes voerde met Lieza Röben, maakster van de documentaire Huidhonger. Deze korte film werd in 2019 getoond op het Nederlands Film Festival en genomineerd voor een Gouden Kalf.

Nadia ging in gesprek met Lieza over haar werk als documentairemaker, over haar oprechte nieuwsgierigheid naar menselijke verhalen en over de noodzaak van aanraken – een mensenleven lang. Het artikel herinnert ons aan het belang van verbinden, van contact. Een belang dat verder gaat dan alleen een fysieke aanraking.


#7 Verbinden is wat ons mens maakt

In deze aflevering over onze 13e editie praten we door over het thema verbinden. Hoe kunnen we, in de ik-cultuur waarin we leven, meer in verbinding raken met de ander? We wonen een samenleving met een schat aan diversiteit, het omarmen van onze verschillende achtergronden en leefwijzen kan ons als mens enorm verrijken.

Onze redactieleden Yfke Metz en Helma de Hollander gaan in gesprek over hoe zij willen verbinden in hun werk, hoe veiligheid hierin een rol speelt en hoe verbinding helpt om vooruit te komen. Ook de verbinding met de lezers van LFK magazine, en de boodschap die de makers over willen brengen, komt aan de orde.


#6 Luisteren naar stilte

In de derde en laatste aflevering over onze 12e editie, belichten we de stilte langs alle kanten. Wat is nu eigenlijk stilte? En hoe beleven we die? Net zo goed als rust, kan stilte ook onrust brengen. Bij deze aflevering hebben we gekozen voor een andere insteek, via het achtergrondartikel van Nikolaas Sintobin gaan we luisteren naar stilte. Nikolaas is jezuïet en internetpastor en als vaste schrijver verbonden aan LFK magazine. 

Editorial director Helma de Hollander leest ons zijn artikel voor. Een verhaal om naar te luisteren, te inspireren en je uit te nodigen te onderzoeken wat stilte voor jou betekent.


#5 Op zoek naar stilte

In deze aflevering met als thema stilte laten we ons inspireren door Koen van Hensbergen, theaterdocent, regisseur en schrijver. In zijn oude, opgeknapte schaftkeet zoekt Koen de stilte op die hij nodig heeft om te kunnen schrijven. Een ‘schrijfparadijs’ midden in de natuur waar, zelfs wanneer er maar drie woorden op papier komen, een dag altijd een goede dag is.

Helma de Hollander gaat in gesprek met oprichter en creative director Yfke Metz over hoe zij de stilte opzoekt in haar leven en in haar werk. Wat brengt het haar, en fantaseert zij zelf ook over een eigen stilteplek?


#4 Hoe geluiden verhalen vertellen

In deze aflevering over onze 12e editie met als thema stilte verdiepen we ons in geluid. We praten door over het werk van Arnoud Traa, sounddesigner en geluidskunstenaar, met wie schrijfster Marianne Clason voor ons in gesprek ging. Geluid kan storend zijn, troosten of vrolijk maken. Welke verhalen vertellen geluiden ons en bestaat er zoiets als absolute stilte?

Onze redactieleden Yfke Metz en Helma de Hollander praten met elkaar over hun eigen ervaring met verschillende geluiden. Wanneer we onszelf verdiepen in de oorsprong van een geluid en proberen om het verhaal erachter te begrijpen kan dat veel rust geven, ontdekken zij.


#3 Vergankelijkheid – alles verandert voortdurend

In deze derde aflevering over onze 11e editie met als thema tijd richten we ons op het werk van kunstenaar Esther Hoogendijk. Wat als een kunstwerk stuk mag gaan? Het is de vraag waarmee Esther zich bezighoudt. Tijd en toeval spelen een belangrijke rol in de uiteenlopende objecten die zij maakt.

Onze teamleden Yfke Metz en Helma de Hollander gaan in gesprek met elkaar over een van de vergankelijke werken van deze kunstenaar, en over de eindigheid van het leven zelf. Het is immers een gegeven dat ook onze tijd er op een dag opzit.


#2 Ertussenin – de betekenis van de tussentijd

In deze aflevering gaan we in gesprek over een slow product uit onze 11e editie. We schijnen licht op de bundel ‘Ertussenin’, waarin Moniek Wolters gedichten schrijft over ‘de tussentijd’ Over de pauzes, die momenten van bezinning tussen verleden en toekomst.

Met elkaar praten we door over de betekenis van de tussentijd in ons eigen leven en hoe deze perioden volgens ons een belangrijke functie hebben.


#1 De oorsprong van de letters LFK

In het voorjaar van 2020 besloten we om de naam van ons magazine te veranderen. We praten door over dit besluit en hoe Yfke Metz hiertoe kwam.

In het gesprek wordt duidelijk hoe onze naamsverandering verweven is met de groei van ons magazine en de persoonlijke ontwikkeling van Yfke en waarom deze daardoor niet uit kon blijven.


#0 Het ontstaan van onze podcast

Elke dinsdag voeren onze teamleden Yfke Metz en Helma de Hollander telefonisch overleg. In deze gesprekken wordt de voortgang van de komende editie doorgenomen. Maar ook bespreken zij samen het leven, wat zij meemaken en wat hen raakt of inspireert. 

Het doorpraten over levensthema’s en hoe zij hiervan genieten, brachten hen op een idee.