Disclaimer LFK magazine

 

Copyright

Uiteraard is alles wat je op deze website vindt en in onze magazines, beschermd door auteursrecht en die is eigendom van LFK magazine. Dat wil niet zeggen dat je het niet mag gebruiken. Alles wat op deze website en in onze magzines staat, mag je gebruiken, zoveel je wilt en waarvoor je wilt. Delen is het nieuwe hebben. Zolang je er maar duidelijk bij vermeldt dat je het gekregen hebt van LFK magazine. Een link naar deze site vinden we helemaal tof.

 Aansprakelijkheid

Op geen enkele manier is LFK magazine aansprakelijk voor gedoe dat deze website veroorzaakt, door onbereikbaarheid, door teksten en door uitingen. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. Ook erkennen we geen aansprakelijkheid voor foutieve informatie. Natuurlijk zullen we er alles aan doen dat te voorkomen of te herstellen, dus fijn als je het ons meldt via contact@lfkmagazine.nl. En natuurlijk zijn we niet aansprakelijk voor wat voor vorm van geleden schade dan ook, veroorzaakt door acties die je naar aanleiding van informatie op deze website of onze magazines onderneemt.

LFK magazine is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn opgenomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten, vergissingen, en is ze evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien LFK magazine gewaarschuwd werd voor zulke schade. Je kunt geen rechten ontlenen aan informatie op deze website of aan die in onze magazines.

Op alle transacties zijn de Algemene Voorwaarden van LFK magazine van toepassing.

Regel 1 blijft zoals altijd: gebruik je gezonde verstand. 

Email disclaimer
Het volgende is van toepassing op e-mails die je van LFK magazine ontvangt: alle mails worden zorgvuldig samengesteld en LFK magazine is niet aansprakelijk voor enige foutieve informatie. Gevolgen naar aanleiding van het lezen van mails liggen bij de lezer, niet bij de zender in de vorm van iemand die namens LFK magazine de mail verstuurd heeft.

Al ons werk wordt gemaakt vanuit de beste intentie en is bedoeld om samen met jou vanuit ons eigen natuur te leven, met respect voor elkaar.