LFK editie 11

thema tijd

In deze wereld waarin we leven, kan stilte een verademing zijn. Als een deken die over ons heen valt, wanneer de dag overgaat in de nacht. Of wanneer we in de natuur zijn, los van alles dat trekt en vraagt, waar ruis naar de achtergrond verdwijnt en het ongerepte overblijft.

Maar naast rust, kan stilte ook onrust brengen. In het zwijgen, op momenten die om woorden vragen. Of bij het ontbreken van geluiden die ons een gevoel van veiligheid geven. Dit laat zien, dat stilte ook met luisteren te maken heeft. En dat het niet slechts de afwezigheid is van geluid.

veerkrachtig meebewegen

Veerkrachtig zijn is stevig staan en meebewegen. Buigen en terugveren. Zoals een boom in een heftige najaarsstorm. Beseffen dat accepteren zachter is dan krampachtig ergens aan vasthouden, of juist opgeven.

Het leven leert ons dat geluk niet maakbaar is. Vaak valt er simpelweg niets te willen, hoezeer we dat ook wensen. We kunnen echter wel kiezen hoe we omgaan met wat op ons pad komt. Verzanden we bij tegenslag in somberheid of veren we na teleurstelling dapper terug?

WIJ ZIJN NET ALS JIJ

Wij vertellen verhalen van mensen. Authentiek en herkenbaar. Omdat we onszelf graag terugzien in jou. De mens die ons raakt en inspireert en ons laat zien dat we niet alleen zijn.

Want wij zijn net als jij. Mens.

ELK LEVEN HEEFT EEN EIGEN RITME. 

DE TIJD IS AAN JOU.

Rust, eenvoud en natuur

We voelen ons onderdeel van de natuur en kiezen voor eenvoud, voor het leven zoals het is. LFK magazine vertelt authentieke verhalen en maakt pure beelden met gebruik van natuurlijk licht. We laten zien wat het betekent om te wonen en werken in ons prachtige land, om te zijn in de Nederlandse natuur. En daarom blijven we dicht bij huis.